Konkurs na pozici

“Webmaster anglických webových stránek”

Konkurs je určený zejména interním uchazečům, t.j. současným zaměstnancům a studentům FEL ČVUT. V případě nedostatku vhodných interních uchazečů budou vzati v úvahu i uchazeči externí.
Termíny
 1. nástup 1. února 2012, nebo dle dohody
 2. konkurs je otevřen dokud nebude pozice obsazena
 3. první vyhodnocení přihlášek proběhne 16.ledna 2012
Výše úvazku
 1. 50%-100%, dle dohody
Náplň činnosti
 1. správa obsahu anglické části webu FEL
 2. pomoc při správě české části webu FEL
 3. příprava nového webu FEL po stránce struktury, formy, obsahu, grafického i technického řešení
 4. asistent a odborný poradce proděkana pro informační technologie
Požadavky
 1. VŠ vzdělání, pozitivní vystupování, iniciativní přístup
 2. velmi dobrá znalost psané angličtiny
 3. zkušenosti se správou webových stránek
 4. zkušenosti se správou systémů pro správu obsahu webových stránek
 5. znalost programování výhodou
 6. existující pracovní či studijní vztah k FEL ČVUT výhodou
Přihlášky
 1. přihlášku zašlete písemnou formou na adresu děkanátu FEL, k rukám proděkana pro informační technologie doc. Jan Kybice
 2. přihlášku současně též elektronicky na adresu <vicedean-it@fel.cvut.cz>
 3. součástí přihlášky musí být:
 1. odborný životopis v angličtině
 2. vypracování projektu (5-10 stran) na téma představy uchazeče o obsahu, struktuře i formě webových stránek FEL, zejména její anglické verze
 3. odkazy na webové stránky, které již uchazeč realizoval.
 4. 2-3 doporučující dopisy, nebo kontakty na osoby které mohou doporučení poskytnout