Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

komise-fel-it:index

Komise FEL pro IT

Komise je poradním orgánem proděkana pro IT pro strategická rozhodnutí, definování koncepce rozvoje a změn informačních služeb a infrastruktury. Komise se schází nepravidelně, zhruba jednou za měsíc. Podněty k činnosti komise posílejte proděkanovi.

Tato stránka slouží jako podpora pro činnost komise i pro informování o činnosti této komise. Některé materiály jsou proto přístupné jen členům komise.

Členové komise

Zasedání komise

komise-fel-it/index.txt · Poslední úprava: 2015/11/23 20:37 autor: koci