Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

net:felid:about

O systému FELid

Úvod

V síti FEL vzniká stále více aplikací, které vyžadují nějakou formu autentizace. U některých je potřeba použít hlavní přístupové heslo, u jiných zase heslo, specifické pro danou aplikaci, které si musí uživatel pamatovat zvlášť. Uživatel pak často neví, které heslo pro kterou aplikaci použít a v jakém formátu zadat svoje uživatelské jméno.

FELid je globální autentizační a autorizační systém pro webovské aplikace na síti FEL. Poskytuje jednotný a bezpečný způsob přihlášení uživatelů a přenos jejich údajů do různých aplikací na webu. Zároveň podporuje jednorázové přihlášení (tzv. single sign-on). Znamená to, že se uživatel přihlašuje pouze do první použité aplikaci a u dalších aplikací už nemusí zadávat svoje přihlašovací údaje.

Jak to funguje?

Uživatel přistoupí k aplikaci požadující autentizaci. Neautentizovaného uživatele přesměruje aplikace na centrální přihlašovací stránku, kde uživatel zadá svoje přihlašovací údaje. Po úspěšné autentizaci je uživatel přesměrován zpět do aplikace, která uživatele označí jako přihlášeného.

Přihlašovací údaje vyplňuje uživatel pouze na speciální přihlašovací stránce a nikde jinde.

Výhody

Bezpečnost

  • uživatel zadává svoje přihlašovací údaje pouze na přihlašovací stránce systému FELid, tudíž se tyto citlivé údaje nedostanou do rukou „třetích stran“ provozujících aplikace.
  • uživatel zadává svoje přihlašovací údaje pouze jednou na začátku relace (session), tudíž citlivé údaje putují po síti méně často. Opět z bezpečnostních důvodů má relace (session) omezené trvání a po jejím vypršení se musí uživatel přihlásit znovu.

Pohodlí

  • jednotný způsob přihlášení - jedna přihlašovací stránka, jedno uživatelské jméno, jedno heslo
  • princip jednorázového přihlášení (single sign-on) umožňuje po úvodním přihlášení přistupovat ke všem aplikacím využívající systém FELid bez nutnosti znovu zadávat přihlašovací údaje
net/felid/about.txt · Poslední úprava: 2008/03/18 12:26 (upraveno mimo DokuWiki)